اقتصاد و فرهنگ،  با عزم ملی و مدیریت جهادی

پیوندها

صفحه اصلي

 

 

 

آدرس : اراک خیابان شهید رجایی(ملک) کوچه ابطحی


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قابل توجه دانشجويان معماري كه واحد طرح نهايي را اخد نموده اند

 

قابل توجه دانشجويان معماري كليك كنيد

 

روزهاي  كاري مؤسسه از يكشنبه تا پنج شنبه  مي باشد

 


 


 

 

لطفا جهت انجام امور فارغ التحصيلي روزهاي پنج شنبه 

 

  مراجعه فرمائيد


 


امورفارغ التحصيلان

فرم تصويب ارائه پايان نامه رشته معماري

 

دستورالعمل تهيه پايان نامه، پروژه دوره كارشناسي

 

فرم اتمام گزارش كارآموزي


دانشجويان موسسه از تاريخ:01/07/1394 تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي بيمه ايران قرار گرفته اند.