اقتصاد و فرهنگ،  با عزم ملی و مدیریت جهادی

پیوندها

صفحه اصلي

 

نمايي از ورودي ساختمان موسسه آموزش عالي علم گستر مهاجران

 


 

 

موسسه از تاریخ 93/4/29 لغایت 93/5/10 تعطیل می باشد

 

 


 

قابل توجه دانشجويان رشته معماري  كليك كنيد
 

 

لطفا جهت انجام امور فارغ التحصيلي روزهاي پنج شنبه از 

ساعت 12-8  مراجعه فرمائيد


 


امورفارغ التحصيلان

فرم تصويب ارائه پايان نامه رشته معماري

 

دستورالعمل تهيه پايان نامه، پروژه دوره كارشناسي

 

فرم اتمام گزارش كارآموزي

دانشجويان موسسه از تاريخ:01/07/1392 تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي بيمه آرمان قرار گرفته اند.