اقتصاد و فرهنگ،  با عزم ملی و مدیریت جهادی

پیوندها

صفحه اصلي

 

نمايي از ورودي ساخت

مان موسسه آموزش عالي علم گستر مهاجران

 


 
 
 
 

دانشجویان محترم  جهت انجام امور اداری وآموزشی فقط روز های پنج شنبه

 

از ساعت 14 - 9 به مؤسسه مراجعه فرمائید

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قابل توجه دانشجويان معماري كه واحد طرح نهايي را اخد نموده اند

 

قابل توجه دانشجويان معماري كليك كنيد

 

روزهاي  كاري مؤسسه از يكشنبه تا پنج شنبه  مي باشد

 


 


 

 

لطفا جهت انجام امور فارغ التحصيلي روزهاي پنج شنبه 

 

  مراجعه فرمائيد


 


امورفارغ التحصيلان

فرم تصويب ارائه پايان نامه رشته معماري

 

دستورالعمل تهيه پايان نامه، پروژه دوره كارشناسي

 

فرم اتمام گزارش كارآموزي


دانشجويان موسسه از تاريخ:01/07/1393 تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي بيمه ايران قرار گرفته اند.